ارسال رایگان مشهد
ارسال رایگان مشهد

همراه گرامی

 ارسال خرید های بالاتر از30 هزارتومان در فروشگاه اینترنتی دایا و در شهر مشهد برای جلب رضایت شما به صورت رایگان انجام خواهد شد. 

تمامی سفارش های ثبت شده در هر روز به ترتیب اولویت روز بعد تحویل خواهد شد


منبع : http://daya724.com/