جوهر نمک خانگی بسازیم
جوهر نمک خانگی بسازیم

جوهر نمک خانگی بسازیم

برای ساختن یک تمیز کننده برای همه سطوح راه ساده ای وجود دارد. یک ظرف خالی بردارید 9 واحد از 10 واحد آن را با آب پرکنید و حالا به اندازه یک واحد در آن سرکه سفید بریزید. تمام شد حالا شما یک تمیز کننده برای همه سطوح خانه دارید.

سوال بعدی این است که آیا می توان جوهر نمک را در خانه ساخت؟

 

بله تمیز کننده های کاشی و سنگ جزو سمی ترین مواد شوینده هستند. با این دستور ساده می توانید به راحتی در خانه برای خود جوهر نمک بسازید. مقداری جوش شیرین، سرکه سفید و آب جوش را با هم ترکیب کنید. با ریختن این محلول بر روی سطوح سنگی و کاشی لکه ها به سرعت پاک میشوند.


منبع :